როგორ დავაყენოთ ახალი დიზაინი youtube.com -ზე.

Firefox-ში: Ctrl + Shift + K (Win) | Cmd + Shift + K (Mac)

Chrome-ში: Ctrl + Shift + J (Win) | ან Cmd + Alt + J (Mac)

document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=ST1Ti53r4fU”;.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS