1024
გადმოწერა: Rooted Or Not შეამოწმეთ თქვენი ანდროიდი გარუთულია თუ არა. მარტივი აპლიკაცია..